Peygamberlere Iman

Peygamberlere İman

PEYGAMBERLERE
ÎMÂN

Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönder diği seçilmiş zâtlardır.

Peygamberler insanları, Allâh’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtar maya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâ dete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu bulmaları için rehber olarak peygamberler göndermiştir. Pey gamberler, Allâh tarafından mûcizelerle kuvvetlendi rilmişler; Allâh’ın izni ile onların elinde birçok hârikulâde şeyler meydana gelmiştir.

İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâm’dır. Yaratılışı itibariyle üstün bir varlık olan insanın, aslı, bazı kimselerin iddia ettiği gibi maymun değil; yine insandır. Esâsen “İnsanın aslı maymundur” diyenlerin bu bâtıl iddiasını, asrımızın inkişâf eden ilmi ve fenni kökünden çürütmüştür. Hiç şüphesiz bilinmelidir ki, bizim aslımız maymun değil; Cennetten gelme ve ter temiz Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havvâ’dır.

peygamberlere İman hadisleri

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI


Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir.

1- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Aslâ yalan söylemezler.

2- Emânet: Emîndirler. Her hususta kendilerine gü venilir.

3-Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.

4- Fetânet: Son derece akıllı ve zekidirler.

5- Ismet: Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.

Peygamberimiz Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) diğer peygamberlerden ayrı beş vasfı daha vardır:

1- Bütün peygamberlerden efdaldir (üstündür).  

2- Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
 
3- Hâtemü’l-Enbiyâ; peygamberler silsilesinin Son halkası, yani SOn peygamberdir.

4-Ondan Sonra pey gamber gelmeyecektir. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
 
5- Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.

Kuran'da isimleri geçen peygamberler

Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri geçen peygamberler:

Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamber Efen dimize (S.a.V.) kadar peygamberler gönderilmiştir. Gönderilen peygamberlerin yalnız 28 tanesinin isim leri Kur'ân-ı Kerîm'de geçmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri Vâcip Olan peygamberlerin mübârek İSimleri ŞUnlardır:

1- Âdem 10- Yâkûb 19- İlyâs 2- İdris 11- YÜSUf 20- EyeSa' 3- Nûh 12- Eyyûb 21 - Zülkif 4- HÜC 13- Şuayb 22- Zekeriyyâ 5- Sâlih 14- MÜSâ 23- Yahyâ 6- İbrâhîm 15- HârÜn 24- İsâ | Üt 16- DâVÜC 25- UZeyr" 8- İsmâî 17- Süleyman 26- LOkmân” 9- İshâk 18- YÜnUS 27- Zülkarneyn” 28- Hazret-i Muhammed Mustafâ (Aleyhimüsselâm)

peygamberlere İman hadisleri

Peygamberlere İman İle İlgili Hadisler

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 
"Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba îman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur." 
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim. 

*. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 
"iman, Allaha, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanman ve kadere iyisiyle kötüsüyle îman etmendir." 
İbn Yâmer radıyallahu anh. Müslim. 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 
"Sizden biriniz, ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, tam îman etmiş olmaz." 
Enes radıyallahu anh. Buhârî. 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol