Kabir ve defin

Kabir ve Defin


Cenâze namazı kılındıktan sonra, tabutun dört kolundan tutup götürmek sünnettir. Önce ön tarafından sağ omuza, sonra ayak tarafından sağ omuza, sonra ön taraftan sol omuza, daha sonra ayak tarafından sol omuza alarak her tarafından onar adım taşımalıdır. Taşıyanlar süratle ve sallamadan götürürler. Cenâzeyi takip ederken yüksek sesle zikir yapmak, mezarlıkta cenâze yere konmadan oturmak mekruhtur.

Kabir en az yarım adam boyu derinlikte ve cenâzenin rahatça girebileceği genişlikte kazılmalıdır. Daha derin kazılması daha iyidir. Kabrin kazılması tamamlanınca yer sert ise lahit yapılır. Yani kabrin kıble tarafı, cenâzenin sığabileceği kadar oyulur ve cenâze oraya konulur. Cenâze kabre kıble tarafından indirilir. Kabre koyan kimse, cenâzeyi sağ tarafı üzerine koyarak yüzünü kıbleye çevirir.

Koyarken de, “Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillâh” der. Kefenin baş ve ayak tarafındaki bağlar çözülür. Lahdin içindeki cenâzenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç, tahta veya benzeri şeyler konulur. Kabrin üzeri toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan topraktan olması şartı ile bir karış kadar yükseltilir, deve hörgücü gibi yapılır. Uzunca veya dört köşe yapılmaz. Kabir sahibinin eseri kaybolmaması için taşlarına yazı yazmakta beis yoktur. Cenâzeyi ev içine gömmek mekruhtur. Ev içine gömülmek peygamberlere mahsustur. Sahibinden zorla alınan yere defnetmek de câiz değildir.

kabir defin ile ilgili görsel sonucu

Cenâze sahiplerine tâziye yani başsağlığı dilemek üç gündür. Üç günden sonra tâziye mekruhtur.

Ölen kimsenin rûhu için Kelime-i Tevhîd ve Kur’ân-ı Kerîm hatimleri yaptırılıp rûhuna hediye edilmelidir. Bu ve benzeri hatimlerde ölü için çok büyük ecir, sevap ve fâide vardır. Yine ölünün rûhu için sadaka verip hayırlar yapmalı, fakirlere yardım ve ikrâmda bulunulmalıdır.

Kabir Suâli


İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dîninden, peygamberinden, kitabından suâl sorarlar. Îman, itâat ve iyi amel sahiplerine Cenâb-ı Hak orada meleklerin suâline cevap verecek bir kudret verir. Böylece meleklerin suâllerini cevaplandırmaya muktedir olurlar. Fakat kâfirler ve isyan ehli, Münker ve Nekir adlı suâl meleklerini görünce, onların heybetlerinden tutulup kalır, cevap veremezler.

Melekler, suâllerine cevap verebilen mü’minleri cennetle müjdeler ve o kimsenin kabri cennet bahçesi olur.

Cevap veremeyen kâfirlere ve günahkârlara ise: “Vah, yazıklar olsun sana” derler ve o kimsenin kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur.

KABİRDE SUÂL VE CEVAPLAR


- Rabbin kimdir? - Rabbim, Allâhü Teâlâ.

- Dînin nedir?. - Dînim, İslâm Dîni.

- Peygamberin kimdir? - Peygamberim, Muhammed aleyhisselâm.

- Kitâbın nedir? - Kur’ân-ı Azîmüşşân.

- Kıblen neresidir? - Kıblem, Kâbe-i Muazzamâ’dır.

Kabirleri Ziyâret


Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur. Ziyâret esnâsında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunur ve hediye edilir. Ayrıca Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüttekâsür sûrelerini de okumak müstehabdır. Okumak için kabirler üzerine oturmakta kerâhet yoksa da, okumamak, üzerlerinde uyumak veya kirletmek mekrûhtur. Eğer kabirlere basmak zarûreti varsa, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunup, o kabristanda yatan müslümanların ruhlarına hediye edildikten sonra basılıp geçilebilir. Kabir üzerindeki otları yolmak ve ağaçları kesmek mekruhtur. Çünkü ağaç ve otlar yaş olarak devam ettiği müddetçe, altında yatanların günahlarına keffârettir. Kurumuş olan ağaçlar kesilebilir ve otlar yolunabilir. Evlâ olan, ondan da kaçınmaktır. Bilhassa insan kendi evine götürüp yakmamaya çok dikkat etmelidir.

Anahtar kelimeler:

kabir azabı
kabir hayatı
kabir nedir
kabir azabı varmı
kabir soruları
kabir ziyareti
kabir azabı nedir
kabir sorgusu
kabir duası


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol