Bid at Nedir

BİD'AT NEDİR (BİD'AT VE SAPIKLIK)

bid'at ehli ne demek,bid'at ile ilgili ayetler,bidat çeşitleri,bidat anlamı,bidat arapça,bid'at çıkarmak,bid'at ile hadisler,bid'at ve sapıklık,


Bid'at Nedir

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

İyi bilin ki! Sizden ömrü uzun olanlar ileride pek çok ihtilaflar (görüş ayrılıkları) göreceklerdir. İşte o zaman yapacağınız iş, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ- i Râşidin’in sünnetine (yolu­ na) sımsıkı sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılın. Sonradan or-taya çıkan bid’atlardan titizlikle kaçının. Çünkü her bid’at sapıklıktır.

 

(Ebû Dâvûd - Tirmizî - İbni Mâce)

 

Asr-ı Saadet’te ve Hulefâ-i Râşidin (dört halife) döneminde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve di­ne sokulmaya çalışılan her çeşit sapık görüş ve uygulamalara bid’at denir.

İslâm’ın özüne, Kur’an’a ve sünnete ters düşen bid’atların, ileride ger-çek dînî kuralların yerini al­maması ve önceki dinler gibi İslâm’ın yozlaş-maması için Peygamberimiz, “her bid’at sapıklıktır” buyurarak ümmetini uyarıyor ve zamanında önlem almaya dâvet ediyor.

 

Bid’atlar ayrık otuna benzer. Çiftçiler bu tür bitkilere karşı vaktinde ge-rekli önlemleri almazlarsa, zamanla bunlar ekili alanları istila eder ve ger-çek ürünlerin gelişmesini engeller.

 

Müslümanlar da bid’atlara karşı vaktinde gereken önlemi almaz, derhal tepki gösterip önlemeye çalışmazsa, bid’atlar da zamanla yaygınlaşıp di-nin her bölümünü istila eder ve sünnetlerin uygulan­masını engeller. Zavallı müslümanlar da din diye bunlara sarılır ve sünnetlere karşı tavır alır.

 

İmâm-ı Rabbanî de “her bid’at bir sünneti, hatta bir farzı götürür” diye, bid’atların korkunç boyutlarını vurguluyor.

 

Her çağda, her ülkede ve hatta her yörede farklı bid’atlar ortaya çık-tığı ve bid’atların hepsini tek tek saymak imkânsız olduğu için güncel bid’atlardan bazı örnekler verelim.

 

Günümüzde ilâhi, ezgi adı altında sazlı, cazlı cd’ler, kasetler aşırı de-recede yaygınlaştı ve müslümanların evi gazinoya, ibâdetleri de eğlenceye dönüştü. Barlarda, pavyonlarda ve içkili gazinolarda sazların, cazların ça-lınmasına ve dansözlerin çırılçıplak oynamasına karışamayız ama,

 

Çevresinde İslâmî kimliği ile tanınan müslümanların, ilâhi adı altında evlerinde, arabalarında ve iş yerlerinde sürekli müzik dinlemeleri ve İslâmî geçinen radyoların, dinleyici istekleri adı altında bunları yaygınlaştırmaya çalışmaları, İslâm’ın geleceği açısından ürkütücü ve düşündürücüdür.

 

“Minareyi çalan kılıfını hazırlar” derler ya! Saz ve caz eşliğinde ilâhi din-leyenler de “onların müzikleri­ farklıymış, Allah, Peygamber adı geçiyormuş ve bundan feyz alıyorlarmış” gibi nedenlerle bid’atları savunuyorlarmış. Ah yazıklar olsun! İşte buna “Özrü kabahatinden büyük” derler.

 

Müzik aletleri eşliğinde dîni ilâhi(!) dinlemek kabahattir, günahtır ama günah olan bir şeyi din­darlık adına yapmak ve savunmak çok daha büyük günahtır.

 

Çünkü Allah’ın adını saygı ile anmak ve Celle Celâlühü demek, Pey-gamberimizin adını anarken de salâvât-ı şerîfe getirmek vâcibtir. Allah’ın ve Peygamberin adını müzik aletleri eşliğinde söylemek­ ve dinlemek ise saygısızlığın da ötesinde aşağılamak anlamına geldiğinden, Ehl-i sünnet âlimlerine göre küfür (kâfirlik) alâmetidir.


İmâm-ı A’zam (r.a) Fıkh-ı Ekber kitabında, “müzik aletlerini dinlemek haram, zevk almak küfür’­dür” buyurmuştur.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, Medine (yani İslâm ülkesin) de bir bid’at çıkaran ya da bir bid’atçıyı koruyup barındıran kimsenin üzerine olsun. (Buhârî - Müslim)

 

İslâm’ın Asr-ı Saadet’teki tertemiz aslını aynen koruması ve önceki din-ler gibi yozlaşmaması için bütün müslümanların bid’atları önlemeye çalış-ması gerekirken, ne yazık ki bu görev ihmal edildiğinden bid’atlar dinimizin her bölümüne girdi ve sünnetlerin yerini aldı.

 

Üzülerek bir gerçeği belirtelim!

 

Başta merkezi ezan sistemi olmak üzere câmilerimize bile bid’at­lar gir-di ve bid’atlara uymayan müslümanlara cemaat farklı bir gözle bakmaya başladı.

 

“Beterin de beteri var” derler ya! İşte bu beterlerden biri de merkezi sistemle ezan okunan câmilerdeki­ bazı görevliler, cemaatle birlikte ellerini kaldırarak ve yüksek sesle ezan duası okuyarak âdeta bid’atlara alkış tutu-yor, sonra da cemaatin önüne geçip namaz kıldırıyorlar.

 

Gerçek müslümanların bu duruma düşmemeleri ve bid’atlara alkış tut-mamaları için farzları, vâcibleri ve sünnetleri iyi bilmeleri ve bunların dışın-daki bid’atlardan titizlikle kaçınmaları gerekir.

 

Çünkü Yüce Allah buyuruyor:

 

Hak’tan sonra sapıklıktan başka ne var ki?
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol