Ezan Ve Kamet Sünnet Olan Seyler

EZAN VE KAMETTE SÜNNET OLAN ŞEYLER

1- Ezanı; yavaş yavaş, kameti ise; hızlı hızlı okumak. Cabir (r.a)den: Rasulullah (s.a.s) Bilâl’e dedi ki: -"Ey Bilâl! Okuduğun zaman ağır ve yavaş oku.Kamet ettiğin zaman da acele et." (Tirmizi)’Zayıf hadis.

2- Ezan ve kamet okunduğu zaman kıbleye dönülür. Said (r.a) şöyle demiştir:

-"Bilâl ezan okuduğu zaman kıbleye dönerdi." (Hakim rivayet etti ve Hasen dedi.)

3- Müezzin ezan okurken parmağını kulaklarına tıkar. Rasulullah (s.a.s) Bilâl (r.a) ezan okurken iki parmağını kulağına sokmasını emrederek:

"Şüphesiz o, senin sesini daha çok yükseltir" buyurmuştur. (Tirmizi, İbni Mace, Hakim) Ebu Cüheyfe (r.a) şöyle demiştir: "Bilâl ezan okurken iki parmağını kulağının içine sokardı." (İbni Mace, Hakim) Hakim bu hadis için Hasen-Sahih dedi.

4-Müezzin ezan sırasında yüzünü "Hayya ales-salah" derken sağa, "Hayya alel-felah" derken sola çevirir. Musa b. İsmail, Ebu Cuheyfe (r.a)den şöyle rivayet etmiştir: "Bilâl’i ezan okurken gördüm. "Hayya ales-sa-lah" ve ".Hayya alel felah"a geldiği zaman boynunu sağa ve sola çevirdi. Fakat, vücudu ile dönmedi." (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud)

5- Ezanı bitirdikten sonra (Akşam namazı hariç) hemen kâmet etmeyip biraz oturmak. Rasulullah (s.a.s) Bilâle dedi ki:

-"Ezan ile kamet arasında yiyip içen kimse ile sıkışmış olupta abdest bozmaya giden kimsenin hacetini giderecek kadar zaman bırak." (Tirmizi)’Zayıf hadis.

6- Ezanı, ezan karşılığında ücret almayan müezzine okutmak. Osman b. Ebul-As (r.a) Rasulullah (s.a.s)e şöyle dedi: "Ey Allahın Rasulü! Beni kavmimin imamı yap." Rasulullah (s.a.s):"Sen onların imamısın (namaz kıldırırken) eh zayıflarını gözet (namazı uzun tutma) ve okuduğu ezan karşılığında ücret almayan bir müezzin al." (Ebu Davud, İbni Mace, Nesei, Ahmed) Hakim bu hadisi rivayet etti ve Müslimin şartına göre sahih dedi.

7- İmam hazır olduğu zaman ikamet okunması. Cabir b. Semure (r.a)nün şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Rasulullah (s.a.s)in müezzini (ezandan sonra) ara verir, Rasulullah (s.a.s)in çıktığını görünceye kadar kamet getirmez, onu görünce namazı kamet ederdi." (Tirmizi)

8- Ezan okuyan kimsenin ikameti de kendisinin getirmesi gerekir. Haris es-Südanın oğlu Ziyad (r.a) şöyle demiştir: -"Rasulullah (s.a.s) ezan okumamı emretti de, ben ezanı okuyunca Bilâl kamet etmek istedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s):

-"Muhakkak Südanın kardeşi ezanı okudu, kameti de o yapmalıdır. Çünkü kim ezanı okursa kametide o yapar" buyurdu." (Tirmizi, Ebu Davut, İbni Mace)

9- Ezan ve kametin abdestli olarak okunması. Ebu Hureyre (r.a)den şöyle rivayet edilmiştir:

-"Namaza ancak abdestli olan çağırır. (Yani ezan okur.) (Tirmizi)’Sahih senedle.

10- Yüksek yerde ezan okumak. Neccar oğullarından bir kadın şöyle demiştir: "Evim mescid etrafındaki evlerin hepsinden en yüksekti. Bilâl sabah ezanını onun üstünde okurdu." (Ebu Davud)

11- Bir müezzin olduğu zaman namaz vakti girdikten sonra ezan okumak. Bilâl (r.a) fecirden önce ezan okudu. Rasulullah: -"İnsanlara dalgınlıkla ezan okuduğunu haber ver" buyurdu ve vakit girdikten sonra tekrar ezan okumasını emretti. (Ebu Davud)’Zayıf hadis.

12- Camide iki müezzin olduğu vakit müezzinlerden biri vakit girmeden önce diğeri vakit girdikten sonra ezan okur. İbni Ömer (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edildi:

-"Şüphesiz Bilâl, gece bitmeden ezan okumaktadır. Bunun için İbn Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içebilirsiniz." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei).

13- Ezanda nağme yapmamak. Nağme yapmak bid attir.

14- Ezan ve kamet arasında dua etmek. Enes (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-"Ezan ile ikamet arasındaki duayı Allah çevir mez." (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) İbni Huzeyme bu hadis için Sahih dedi.

15- Müezzin ezan okurken, kamet getirirken konuşmamak, müezzin ezan okurken kalbiyle ezanı tekrarlamak "Hayya ales-salah" ve "Hayya alel~felah"a gelince "La havle vela kuvvete illa billah" demek. İkamette "Kad ka-metissalah" derken "Ekamehullahi ve edameha" demek. Ebu Said (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-"Ezanı işittiğiniz vakit (müezzini takip ederek) dediklerini tekrar ediniz." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) Müslim ve Ebu Davudda şu rivayet vardır: "Her kim ki "Hayya alâ"lardan başka müezzinin dediklerini aynen kalbi ile tekrar ederse cennete girer. "Hayya alâ"larda "La havle ve la kuvvete" der." Bilâl (r.a) ikamet etmeye başladı da "Kad kametissalah" deyince Rasulullah (s.a.s) "Ekamehullahu Ve edamehu" (Allah namaz kılmayı nasib etsin ve onu devam ettirsin) buyurdu. Ve ikametin diğer cümlelerinde de ezandaki gibi dedi. (Buhari, Ebu Davud)

16 - Ezanı işittikten sonra aşağıdaki duayı okumak. Cabir (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-"Her kim müezzinin çağırışını işittiği vakit: "Allahümme Rabbe hazihid davetit tammeti ves-aalatil kaimeti, ati Mahummeden el vesilete vel fadilete vebashümakamen mahmuden ellezi veaddehu" (Ey bu eksiksiz çağrının ve dünya durdukça duracak olan namazın Rabbi Allahım Muhammed (s.a.s)e vesile (cennette özel bir makam )yi ve fazileti ver. Onu kendisine vaad buyurmuş olduğun Makam-ı Mahmuda eriştir.) derse kıyamet günün de şefaate hak kazanır." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

EZAN OKUMANIN FAZİLETİ

Muaviye (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-"Kıyamet gününde müezzinler insanların en uzun boyunlularıdır." (Müslim, Ahmed) Ebu Hureyre (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: -"Müezzin sesinin miktarınca mağfirete nail olur.”Kuru ve yaş her şey ona şehadet eder." (Ebu Davudu, Nesei) Ebu Abbas (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: -"Her kim yedi sene sırf Allah rızası için ezan okursa ona cehennemden beraat (kurtuluş) yazılır."

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol