Islama gore cocuk yetistirmek nasil olmali

İSLAMA GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRMEK NASIL OLMALI

çoçuk yetiştirmekle ilgili hadis,çocuğu doğru yetiştirmek,çoçuk yetiştirme usulleri nelerdir,çoçuk yetiştirme üzerine sözler,islama göre çoçuk yetiştirme,islamda çoçuk yetiştirme usulleri,islama göre çocuk yetiştirme,islama göre çocuk nasıl yetiştirilir,islama göre çocuk yetiştirmek nasıl olmalı,


İslama göre çocuk yetiştirme nasıl olmalıdır

Yüce Allah buyuruyor:

 

Ey îman edenler! Kendinizi ve eşinizi, çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş (cehen­nem) den koruyun. Orada Allah’ın kendile-rine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikle­ri şeyleri yapan iri yapılı, güçlü melek (zebani) ler vardır. (Tahrîm - 6)

 

Çocuk yetiştirmek, çocuk sahibi olmaktan daha güç ve daha sorum-ludur. Çünkü çocuğu olmayanlara, neden çocuğun olmadı? diye bir şey sorulmayacak ama çocuklarını Allah’ın emirleri doğrultu­sunda yetiştirme-yenlere çok şeyler sorulacak ve işleri gerçekten çok zor olacak.

 

Mahşer yerinde sorgulama başlayınca korkudan çılgına dönen günahkârlar annelerinin, babaları­nın yakalarına yapışacak ve “Allah size çocuklarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş (cehennem) den koruyun buyurmadı mı? Neden bizi ateşten korumadınız?” diye şikâyetçi olacaklar.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Hepiniz çoban (gözetleyici, kollayıcı) sınız, hepiniz güttüğünüz sü-rüden sorumlusunuz. Devlet başkanı­ da bir çobandır ve sürüsünden (milletinden) sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden (eşinden, çocuklarından) sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanı-dır ve o da sürüsünden (çocuklarından) sorumludur. (Buhârî - Müslim - Ebû Dâvûd)

Çocukları kucağa alıp sevmek ve ellerinden tutup gezdirmek, gerçek-ten güzel ve hoş bir şeydir ama onları Allah’ın emirleri doğrultusunda ye-tiştirmek ve cehennemin ateşinden korumak, daha gü­zel ve daha hoş bir şeydir.

Hayırlı evlât isteyen anne adaylarının gebelik ve süt emzirme dönemin-de, sigaradan, sigara içilen yerlerden, alkolden, stresten uzak durmaları ve haram gıdalardan kaçınmaları çok önemlidir.

 

Çocuk doğduğu zaman, sağ kulağına ezan ve sol kulağına kâmet oku-yup, İslâmî kimliğine uygun güzel bir ad koymalı ve çocuk için biraz sadaka vermelidir.

 

Çocuklar genelde bir yaşında konuşma yeteneğine sahip olmaya baş-larlar. Çocukların ilk sözü anne-baba yerine Allah olursa, inşâAllah son sözleri de Allah olur ve aradaki günahlarına keffâret olur. Bu nedenle ço-cukların yanında sık sık “Allah, Allah” diye, Allah’ın adını anmalı ve onların da Allah demesi için özen gösterilmelidir.

 

Sonra Kelime-i Tevhid’i (Lâ ilâhe illâllah), Kelime-i Şehâdet’i (Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) ve Besmele’yi (Bismillâhirrahmânirrahîm) öğretmeli ve ara sıra tekrarla-yıp çocukların saf beyinlerine ve tertemiz kalplerine îmanın özünü yerleş-tirmelidir.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Çocuklarınız yedi yaşına gelince, onları namaza başlatın. On ya-şına geldikleri vakit namaz kılmazlarsa, (hafifçe) vurun ve yataklarını ayırın. (Ebû Dâvûd)

Çocuklar yedi yaşında namaza başlatılmalı ve on yaşına gelinceye ka-dar severek ve ara sıra ödüllendirilerek namaza alıştırılmalıdır. On yaşına geldikleri halde namaz kılmazlarsa, çıplak el ile üç defa hafifçe vurarak namazın önemi vurgulanmalı ve cinsel sapıklığı önlemek için yatakları ay-rılmalıdır.

 

Çocuklar yedi yaşına gelince onları namaza başlatmak ana-babanın görevidir. Benim yavrum he­nüz daha küçük, büyüyünce kılar gibi gerçekle bağdaşmayan tutarsız sözlerle yavrularımızın geleceğini karartmayalım, kendimizi ve onları ateşe atmayalım.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Ehline (eşine ve çocuklarına) namazı emret ve sen de ona (na-maza) sabırla devam et. Biz senden­ rızık istemiyoruz, sana rızkı biz veriyoruz. Güzel sonuç takvâ iledir. (Tâ Hâ - 132)

Önce ekmeğini kazansın, sonra namazını kılsın görüşünü savunanlara karşı Allah, hayır! Önce namaz diyor ve onun rızkını takdir ettiğini vurgulu-yor. Ayrıca aile reislerinin eşlerine ve yavrularına güzel bir örnek olabilme-leri için öncelikle onların sabırla namaza devam etmelerini emrediyor ve güzel sonucun yani âhiret âlemine îmanla gitmenin takvâ üzere yaşamaya bağlı olduğunu bildiriyor.

Atalarımız, “Ağaç yaş (genç) ken eğilir” demişler. Yüce Allah tarafından tertemiz bir şekilde bize emânet edilen yavruları, biz de tertemiz bir şekilde yetiştirmeye özen gösterelim. Onlara abdesti, guslü, namazı, Kur’an’ı öğre-telim, dînî eğitimlerine ve İslâmî yaşantılarına öncelik verelim.

 

Sıcaktan soğuktan koruduğumuz ve hastalıklara karşı aşı yaptırdığı-mız gibi kötü arkadaşlardan, kötü çevreden ve zararlı yayınlardan koruya-lım ve îman aşısı yapalım. Görevimizi yapabilirsek, ken­dimizi ve yavrula-rımızı ateşten korumuş ve Allah katında sorumluluktan kurtulmuş oluruz.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol