Ahlak nedir Ahlak sahibi nasil olunur

AHLAK NEDİR? AHLAK SAHİBİ NASIL OLUNUR?


ahlak,ahlak bilimi,ahlak anlamı,ahlak ayetleri,ahlak çeşitleri,ahlak dersleri,ahlak dersi vermek ile ilgili cümleler,ahlak duası,din ahlak,ahlak edep,


Ahlak nedir Ahlak sahibi nasil olunur

Yüce Allah buyuruyor:

 

(Ya Muhammed!) Kuşkusuz sen, çok yüce bir ahlâk üzeresin. (Kalem - 4)

 

Her açıdan bizlere örnek olan sevgili Peygamberimiz, ahlâk açısından da bizlere en güzel bir ör­nektir. Çünkü Allah O’nun ahlâkını övmektedir.

 

Ahlâk nedir?

 

Hulk’un çoğulu olan ahlâk, insanların içyapısı, doğası, huyu ve tabiatı demektir. İnsanların dış yapıları (anatomileri) farklı olduğu gibi, içyapıları da farklıdır. İnsanın gerçek kişiliği iç yapısına bağlı olduğundan, iç yapısı iyi olana güzel ahlâklı ve iç yapısı çirkin olana kötü ahlâklı denir.

 

İnsanın iç yapısı (ahlâkı) değişir mi?

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. (Hâkim - Beyhâkî)

 

İnsan dış yapısını (anatomisini) değiştiremez ama dilerse, sabır ve özveri ile üzerinde durursa, iç yapısını değiştirebilir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuruyor.

 

İnsanlar tarafından eğitilen aslan, kaplan, ayı ve maymun gibi vahşi hayvanların, köpek, kuş ve yunus balıklarının, içyapıları değişip uysallaşır-ken ve sirkler de ilginç gösteriler yaparken,

 

Akıllı ve bilinçli varlıklar olan insanlar da, nefisle cihad denilen mânevî eğitimle kötü ahlâkları­nı güzel ahlâka çevirebilirler.

Örneğin, asık suratını bırakıp, güler yüzlü olabilir. Böbürlenmeyi ve bü-yüklük taslamayı bırakıp, alçak gönüllü ve mütevazi olabilir. Cimriliği bıra-kıp, cömert ve savurganlığı bırakıp yerinde harcama­ yapabilir. Gereksiz yere kızmayı ve öfkelenmeyi bırakıp yumuşak huylu ve sabırlı olabilir. İçin­ deki kin ve kıskançlığı, sevgiye ve şefkate dönüştürebilir.

 

Evet, biraz zor da olsa ve zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşan-sa da insan bunları başarabilir. Çünkü insanın dünyadaki huzuru ve âhiret mutluluğu, güzel ahlâk sahibi olmasına bağlıdır.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Su, buzu erittiği gibi, güzel ahlâk da günahları eritir. (Taberânî - Beyhâkî)

 

Ahlâkı güzel olanların günahları erir, dereceleri yükselir ve Allah onlar-dan razı olur.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Kıyâmet gününde mü’min kulun mîzanında (terâzide), güzel ahlâktan daha ağır bir şey (sevap) yoktur. Allah çirkin davranışlarda bulunan ve çirkin sözler söyleyenlerden nefret eder. (Tirmizî)

 

Ahlâkı güzel olanlar kimsenin dedikodusunu yapmadığı, kaba ve çirkin sözler söylemediği, insanların gönlünü incitmediği ve çevresine zarar ver-mediği için mîzanda sevabı ağır gelir.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır. (Müslim - Tirmizî)

 

İslâm’ın temel felsefesi, müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kar-deşlik bağlarını güçlendir­mek ve güven ortamını sağlamaktır. Bu ortam, ancak güzel ahlâklı insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda sağlanacağı için insanların en hayırlısı ahlâkı en güzel olandır.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Mü’min güzel ahlâkı ile gece ibâdet eden ve gündüz oruç tutanla-rın derecesine ulaşır. (Hâkim)

 

Güzel ahlâk sahibi sağduyulu ve sabırlı olur. İncitmez, incinmez, kin tutmaz ve kul hakkına gir­mez. Stressiz, gerilimsiz sakin bir hayat yaşar, Allah’a güvenir ve çevresine yararlı olur.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Mü’minlerin îman yönünden en olgunu, ahlâk yönünden en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı hayırlı olanınızdır. (Tirmizî -

 

Ebû Dâvûd)

Güzel ahlâk ve îman birbirini tamamlayan iki mânevî unsurdur. Bu ne-denle îmanı olgun olanın ahlâkı güzel ve ahlâkı güzel olanın da îmanı olgun (kâmil) olur. Hanımına karşı hayırlı olan, evinde huzur ortamını sağlayan kimse de kuşkusuz insanların hayırlısıdır.

 

Peygamberlere ve evliyalara baktığımızda!

 

Gerçekten hepsinin en üstün, en güzel ahlâka sahip olduklarını ve ha-nımlarına karşı da insanların en hayırlıları olduklarını görüyoruz.

 

Enes radıyallahü anhü diyor ki:

 

Resûlullah (s.a.v.) insanların en güzel ahlâklısı idi. (Buhârî- Müslim - Ebû Dâvûd)

 

Tabii’nden Sa’d İbni Hişam Hz. Âişe’ye Peygamberimizin ahlâkını sordu?

 

Âişe radıyallahü anha buyurdu ki:

 

Allah’ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkı Kur’an idi.

 

(Müslim - Ahmed İbni Hanbel)

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Andolsun ki, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikir edenler için Allah’ın Resûlü’nde sizin için çok güzel örnekler vardır. (Ahzab - 21)

 

Peygamberimiz (s.a.v.) her açıdan insanların en üstünü olduğu gibi, ahlâk açısından da insanla­rın en üstünü idi. Çünkü O’nun ahlâkı Kur’an’dı ve O, güzel ahlâkı tamamlamak, yaygınlaştırmak iç­in bütün insanlara pey-gamber olarak gönderilmişti.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Haklı bile olsa, gereksiz tartışmayı terk eden kimseye cennetin ke-narında bir köşk verileceğine ben kefilim.

 

Şaka yaparken bile olsa, yalan söylemeyi terk eden kimseye cen-netin ortasında bir köşk verileceğine­ ben kefilim.

 

Ahlâkı güzel olan kimseye ise, cennetin en yüce yerinde bir köşk

 

verileceğine ben kefilim. (Tirmizî - Ebû­ Dâvûd - İbni Mâce)

 

Cennetteki bu köşklere kavuşmak için haklı da olsak gereksiz yere tartışmayı, şaka da olsa yal­an söylemeyi bırakalım ve ahlâkımızı güzelleştirmeye çalışalım.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol