Ahirete Iman

AHİRETE İMAN NEDİR?

ahirete iman vaaz,ahirete iman nedir,ahirete iman ile ilgili kıssalar,ahirete iman ile ilgili test soruları,ahirete iman pdf,ahirete iman ayet,ahirete iman diyanet ilmihali,ahirete iman etmenin faydaları,ahirete iman eden insanın özellikleri,ahiret gününe iman,


Ahirete İman



Îmanın temel ilkelerinden biri de Ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun yani öldükten sonra yeniden­ dirilip kabirden kalkmak ve mahşer yerinde yargı-lanmak haktır. İşte buna âhirete îman denir.

Hz. İsrafil’in ikinci defa Sûr’a üflemesi ile âhiret âlemi başlayacak ve yeniden dirilip kabirlerinden kalkan insanlar, mahşerdeki yargılamadan sonra dünyadaki inanç ve yaşantıları doğrultusunda ya cennette sürekli mutlu olacak ya da cehennem de günahlarının cezasını çekecek.

 

Âhiret’e îman, Allah’a îmandan sonra îmanın en önemli temel ilkesidir. Peygamberimizin bazı hadîs-i şerîflerine, “kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa” diye başlaması bunun somut örneğidir.

 

En güzel bir şekilde yaratılan, ruh ile sonsuzlaştırılan, akıl ile bilinçlen-dirilen ve İlâhi emirleri uygulamakla yükümlü olan insan, öldükten sonra bir bitki çöpü gibi toprağa dönüşüp kalmayacak, yeniden dirilip kabrinden kalkacak ve mahşer yerinde yargılanacaktır.

 

Aklın görevi ilerisini görmek ve gereken önlemi almaktır. Bu nedenle beyinsel özürlüler hariç, her insanın kendini âhiret âlemine hazırlaması ve gereken önlemi alması, aklın en öncelikli görevidir.

 

Çağımızda doğum ve ölüm olayı artık sır olmaktan çıktığı ve ayrıntıları ile bilindiği gibi, kıyâmet ve âhiret olayı da yavaş yavaş sır olmaktan çıkma-ya ve bazı ayrıntıları netleşmeye başlamıştır.

 

Ne yazık ki, çağlar değişse de inkârcıların kafaları değişmediğinden, çağın inkârcıları da eski çağların­ inkârcıları gibi öldükten sonra yeniden dirilmeyi ve âhiret âlemini inkâr etmeye yelteniyorlar.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

İnkârcılar öldükten sonra kesinlikle dirilmeyeceklerini iddia ettiler. (Ya Muhammed!) De ki: Hayır! Rabbime andolsun ki siz kesinlikle di-riltileceksiniz, sonra yaptığınız şeylerden haber­dar edilecek (hesaba çekilecek) siniz. Bu Allah’a göre çok kolaydır. (Teğabün -7)

İşte o inkârcılardan biri de Übey bin Halef denilen Mekke’li bir müşriktir. Übey, bir gün eline aldığı­ çürümüş kemikleri Peygamberimize göstererek “ya Muhammed! Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye sordu. Bunun üzerine;

 

Yüce Allah şöyle buyurdu:

 

(Ya Muhammed!) De ki: O’nu ilk defa yaratan (Allah) diriltecektir. Çünkü O, her çeşit yaratmayı­ en iyi bilendir. (Yâsin - 79)

 

Eti, kemiği çürüyüp aslına yani toprak maddelerine (elementlere) dö-nüşen insan, kesinlikle yeni­den diriltilip kabrinden kaldırılacak ve mahşer yerinde yargılanacaktır.

 

Peki, çürüyen kemikleri kim mi diriltecek?

 

Tabii ki Übey bin Halef gibi sapık inkârcılar değil, insanı ilk defa yaratan ve yaratmayı en iyi bi­len Allah diriltecek.

 

Peki, nasıl diriltecek?

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilme konusunda bir kuşkunuz varsa, size (yaratıcı kudretimizi) açıkça gösterelim diye, sizi (önce) topraktan, sonra nutfe (sperm) den, sonra bir kan pıhtısından, sonra organları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş bir et parçasından yarattık. Dilediğimizi belirlenmiş bir sürece kadar rahimlerde beklet-tikten sonra bir bebek şeklinde çıkarıyoruz. (Hac - 5)

 

Îmanla ilgili konular “Lâ raybe fiyhi” (onda kuşku yoktur) kapsamında olduğundan, öldükten sonra­ yeniden dirilme konusunda da kuşku olamaz, çünkü kuşkusu olanın îmanı olmaz.

 

Ancak! Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, onların kuşkularını gidermek ve inananların îmanını güçlendirmek için bu konuyu biraz açalım.

 

Yerlerin ve göklerin tek egemeni olan Allah, Hz. Âdem’i toprak madde-lerinden (belirli elementlerden) yarattığı gibi, bizleri de aynı toprak madde-lerinden yaratıyor. Şöyle ki;

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

O (Allah) ki, yarattığı her şeyi en güzel (bir şekilde) yarattı ve in-sanı yaratmaya çamurdan başladı (insanın yaratılışını çamurdan baş-

 

lattı). (Secde - 7)

 

Bizler kuru topraklarda oksijen, hidrojen, azot, karbon, potasyum, kal-siyum, sodyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi ölü atom yığınları halinde idik.

Allah’ın koymuş olduğu çeviri kanunu gereği, ölü atomların canlı or-ganizmaya dönüşebilmeleri için suda çözümlenmeleri gerektiğinden, Yüce Allah gökten bol bol yağmurlar indirdi, çözümlenip çamur adını aldık ve bitkilere mama olduk.

 

Bitki kökleri tarafından emilince, bitkisel hücreye dönüşüp sebze, mey-ve adını aldık ve insanlara gıda olduk. İnsanlar tarafından yenilince, üreme hücresine dönüştük, ovum ve sperm adını aldık.

 

Döl yatağına atıldık, döllendik ve karmaşık kimyasal işlemlerden geç-tik, embriyo adını aldık. Yüce Allah’ın takdir ettiği vakit gelince dünyaya geldik ve insan adını aldık.

 

İşte her insan, kısaca özetlemeye çalıştığımız bu aşamalardan geçe-rek dünyaya gelir ve dünyada­ki yaşam sürecini tamamlayınca, ölür, çürür ve tekrar aslına (ölü atomlara) dönüşür.

 

Bu İlâhi kanun, yani ölü atomları canlı varlıklara ve canlı varlıkları tek-rar ölü atomlara dönüştür­me kanunu kıyâmete kadar devam edecek ve kıyâmetten sonra başka kanunlar yürürlüğe girecek.

 

Ancak, yerlerin ve göklerin tek egemeni olan Allah, hiçbir kanuna bağlı değildir. Dilerse, koymuş­ olduğu kanunlar doğrultusunda yaratır. Dilerse yeni kanunlar, kurallar koyar ve farklı yöntemlerle­ yaratır. Yine dilerse ka-nunlar, kurallar ötesi bir ‘’KÜN’’ (ol) emri ile bir anda yaratır.

 

Hz. Âdem’i doğrudan toprak maddelerinden, eşi Hz. Havva’yı Hz. Âdem’in kemik hücrelerinden ve Hz. İsa’yı Hz. Cebrâil’in nefesi ile Hz. Meryem’in dişi üreme hücresinden yaratan Allah, kıyâmetten sonra fark-lı kanunları, farklı yöntemleri yürürlüğe koyacak ve bütün canlıları âhiret âleminin kalıcı ve istikrarlı toprak maddelerinden bir anda yaratacak.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Sizin yaratılmanız ve (öldükten sonra) tekrar diriltilmeniz, (Allah katında) ancak tek bir kişinin­ yaratılması gibidir. Kuşkusuz Allah her şeyi bilir, her şeyi işitir. (Lokman - 28)

 

İnsanlar Allah’ın verdiği akıl ve beyin gücü ile belirli bir süreçte olması gereken kimyasal işlem­leri negatif katalizör maddeleri ile yavaşlatırken ve pozitif katalizör maddeleri ile hızlandırırken,

 

Yüce Allah insanları ölü toprak maddelerinden aşamalı bir şekilde yara-tırken, yaratmayı yavaşlatması ve öldükten sonra hepsini bir anda yeniden diriltirken yaratmayı hızlandırması, kuşkusuz Allah katında tek bir kişinin yaratılması ve yeniden diriltilmesi kadar kolaydır.

Her yıl ilkbahar’da katrilyonlarca bitkiyi bir anda yaratan Allah, kıyâmetten sonra da katrilyon­larca insanı ve diğer canlıları bir anda tekrar diriltecek ve mahşer yerinde toplayıp sorgulayacaktır.

 

İnananlar ve inançları doğrultusunda yaşayanlar, mahşer güneşinin altında fazla dikilmeden ve korku terleri dökmeden peygamberler, sıddık-lar, şehitler ve evliyalarla birlikte cennete giderken, inkârcılar da o korkunç mahşer güneşinin altında binlerce yıl korku terleri döktükten ve her şeyi bilen Allah tarafından sorguya çekildikten sonra zebâni meleklerine teslim edilecek ve zincirlere bağlanıp cehenneme atılacaklar.






Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol