Dinimizde Bosanma

DİNİMİZDE BOŞANMA

dinimizde boşanma nasıl olur,dinimizde boşanma günahmıdır,dinimiz de boşanma,dinimizin boşanmaya bakışı,dinimize göre boşanma nedenleri,dinimize göre boşanma sebepleri nelerdir,dinimiz islam boşanma,dinimize göre boşanma nasıl olur,dinimizde bosanma sartlari,dinimizde boşanma şartları,


Dinimizde boşanma

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Evlenin, boşanmayın. Çünkü boşanmada Arş titrer. (Deylemî)

 

Boşanmanın Arapçası talâk’dır. Talâk, bir şeyin bağını çözüp salıver-mek demektir. Bu nedenle nikâh bağının çözülüp eşlerin birbirinden ayrıl-masına da talâk (boşanma) denir.

 

Peygamberimiz, “Evlenin, boşanmayın. Çünkü boşanmada Arş titrer” buyuruyor. Arş’ı titreten boşanma olayı, gerçekten kalpleri de titretir, yuvaları yıkar, ocakları söndürür, eşleri birbirinden ayırır ve yavruları yetim bırakır.

 

Boşanma, ahlâki çöküntülere, gerilimlere, bunalımlara ve iki aile ara-sında kırgınlıklara, hatta düşmanlıklara neden olur. Sonuçta boşanma-dan en çok etkilenen yine çocuklar olur. Çünkü zavallı yavrular ana-baba sağlığında boyunları bükük ve yetim kalırlar.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Allah’ın en sevmediği helâl, boşanmadır. (Ebû Dâvûd)

 

Boşanma, Allah katında sevimsiz olduğu gibi insanlar arasında da se-vimsizdir ve her toplumda hoşgörü ile karşılanmayan bir olaydır. Ancak her şeyin istisnaları (ayrıcalıkları) olduğu gibi boşanmanın da istisnaları vardır ve bazı durumlarda boşanmak, evliliğin devamından daha hayırlıdır.

 

Örneğin; bir erkeğin kötü yolda olan hanımını boşaması daha hayırlı olduğu gibi, farz olan ibâdetleri yapmasına yani beş vakit namazı kılma-sına, Ramazan’da oruç tutmasına ve örtünmesine engel­ olan kocasından ayrılmak da kadın için daha hayırlıdır.

 

Bu nedenle Yüce Allah boşanmayı tamamen yasaklayıp bütün kapıları kapamamış, gerekli ve zorunlu haller de kullanılmak üzere bazı kapıları açık bırakmıştır.

 

İslâm’da bazı istisnalar dışında boşama yetkisi erkeğin elindedir. Ancak erkekler tarafından bu yetkinin istismar edilmemesi ve kadınların gereksiz yere “boş ol” sözleri ile onurlarının zedelenmemesi için Allah boşamaya kısıtlayıcı sınırlamalar ve erkeğin onurunu zedeleyici hükümler koymuştur.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Boşanma iki defadır. Ondan (ikinci boşamadan) sonra ya iyilikle tutmak (güzel geçinmek) ya da güzellikle boşamaktır. (Bakara - 229)

 

Yüce Allah boşama yetkisini erkeğe verirken, bunu üç boşama hakkı ile sınırlamıştır. Şöyle ki; eşi­ni ilk defa boşayan erkek, dilerse eşi ile evle-nebilir. Ancak boşama hakkının birini yitirdiği için ge­riye iki hakkı kalır. Eğer eşini ikinci defa boşarsa, yine tekrar alabilir ama iki hakkını yitirdiği için geriye tek ve son hakkı kalmış olur.

 

Ya üçüncü defa boşar ve son hakkını kullanırsa ne olur?

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Eğer erkek hanımını (üçüncü defa) boşarsa, bundan sonra kadın başka bir erkekle nikâhlan (ıp cinsel ilişkide bulun) madıkça ona (ilk kocasına) helâl olmaz. (Bakara - 230)


Erkek, ağzına, diline ve öfkesine hâkim olamayıp hanımını üçüncü defa boşarsa, son hakkını da yitirdiği için artık aralarında evlilik bağları kalmaz ve kadın boşanma iddetini beklemeye başlar.

 

Boşanan kadının iddeti, âdetten kesilmişse üç ay (90 gün), âdetten kesilmemişse, üç âdet görünceye ve gebe ise doğum yapıncaya kadardır. İddet tamamlandıktan sonra kadın-erkek aralarında anlaşıp­ tekrar bir ara-ya gelmek isterlerse,

 

Belirli bir müddet sonra boşama şartı koşmaksızın kadının başka bir erkekle nikâhlanması ve onunla­ cinsel ilişkide bulunması şarttır. İkinci eşi cinsel ilişkide bulunduktan sonra kadını boşarsa, tekrar­ boşanma iddetini tamamlar ve sonra ilk eşi ile evlenebilir.

 

Yüce Allah boşama yetkisini erkeğe verirken, koyduğu kısıtlayıcı ön-lemler ve erkeğin onurunu zedeleyici hükümlerle, hem kadın haklarını ko-rumuş hem de boşamayı güçleştirmiştir.

Boşama ve boşanma dışında!

 

Erkek üvey kızına ve kadın üvey oğluna şehvetle dokunsa, öpse, der-hal nikâhları geçersiz olur ve tekrar evlenmeleri ebedî haram olur.

 

Eşlerden ikisinin de aynı kadından süt emdikleri kesinleşirse, nikâhları derhal geçersiz olur.

 

Eşlerden biri din karşıtı görüşleri benimseyip ateist olsa, Allah, Peygamber, din, îman, Kâbe ve Kur’an gibi kutsal şeylere sövüp hakaret etse, beş vakit na-maz gibi kesin farzları ya da şarap, domuz eti, faiz ve zina gibi kesin haram-ları inkâr etse, derhal din’den çıkıp mürted (kâfir) ve nikâhı da ge­çersiz olur. Hatasından dönüp tevbe ve tecdid-i îman ederse, nikâhını da yenilemesi gerekir
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol