Basa Kakmak

BAŞA KAKMAK

azarlama başa kakma,başa kakma ile ilgili sözler,başa kakmak ile ilgili ayetler,başa kakan ne demek,iyilik yapıp başa kakmak,iyiliği başa kakmakla ilgili hadisler,iyiliği başa kakmak ile ilgili ayetler,iyiliği başa kakmak ile ilgili kıssalar,


Başa Kakmak

Yüce Allah buyuruyor:

 

Mallarını Allah yolunda harcama yapan, sonra da (yaptığı iyiliği) başa kakmayan ve gönül kırmayanların mükâfatı Rableri katındadır. Onlar için (kıyâmet günü) korku yoktur ve onlar mahzun da olmaya-

 

caklardır. (Bakara - 262)

 

Hak dinlerin temel ilkesi her şeyi sadece Allah rızası için yapmak ve karşılığını yine yalnızca Allah’tan beklemektir. Allah yolunda harcama ya-panlar, akrabalarını gözetenler, açları doyuranlar, yoksullara yardım eden-ler ve yetimleri sevindirenler, yaptıkları bu iyilikleri sonradan onların başla­ rına kakmaz ve gönül kırıcı, aşağılayıcı davranışlarda bulunmazlarsa,

 

Mükâfatları doğrudan Allah’a ait olduğundan, Yüce Allah onlara bol bol sevap verip ödüllendire­cek ve kabirlerinden kalktıkları gün de onlar için korku ve hüzün olmayacak.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Ey îman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için infak eden (harcama yapan) kimse gibi başa kakarak ve gönül kırıcı davranışlarda bulunarak sadaka­larınızı (yapmış olduğu-nuz hayırları) boşa çıkarmayın. (Bakara - 264)

Allah yolunda yapılan her çeşit harcamalar, gerçekte insanın kendi he-sabına yaptığı âhiret yatırımlarıdır. Çünkü yapmış olduğu her çeşit hayır-lar, kuruşu kuruşuna onun hesabına yani amel defterine yazılır ve mahşer günü sevap olarak mîzanına konur.

 

İşte o zaman yardım edilen fakirler değil, yardım edenler sevinecek ve “ah! Keşke daha fazla yar­dım yapsaydım” diye üzülecek.

 

Ancak! Allah yolunda yaptığımız harcamaların hiçbir kesintiye uğra-madan âhiret âlemine kadar gitmesi ve orada sevap olarak mîzanımıza (tartımıza) konması için kazancımızın helâl olması, sadece Allah rızası için vermemiz, yardım ettiğimiz kimselerden hiçbir beklenti içinde olmamamız ve onlardan bir kötülük gördüğü zaman bile yaptığımız iyilikleri başlarına kakmamamız gerekir.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

(Gönül alıcı) güzel bir söz ve bağışlama, arkasından (gönül kırıcı) incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganîdir (ihtiyaçsızdır), halîmdir (acele etmez). (Bakara - 263)


Hiçbir ana- baba yavrusunun itilip kakılmasını ve aşağılanmasını istemediği gibi, kuşkusuz Allah da kullarının itilip kakılmasını ve aşa-ğılanmasını istemez. Bu nedenle Allah, “Gönül alıcı güzel bir söz ve bağışlama, arkasından gönül kırıcı incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır” buyuruyor.

 

Profesyonel dilencilerin dışında normal bir insanın başkalarının kapısı-na gidip boyun bükmesi ve bir şeyler istemesi gerçekten kolay bir şey değil-dir. Bu nedenle yüzünü kızartarak kapımıza gelen ve boynunu bükerek biz-den bir şeyler isteyen kimsenin psikolojik durumunu düşünelim ve istediği yardımı yapamasak bile, güzel söz ve tatlı dille gönlünü almaya çalışalım.

 

Unutmayalım! Bugün onu kapımıza gönderen, boynunu büken ve onu-runu kıran Allah, dilerse yarın bizi onun kapısına gönderir ve onun konu-muna getirir.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

(Ya Muhammed!) De ki: Ey mülklerin mâliki (gerçek sahibi) olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine­ verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın; dilediğini yüceltir ve dilediğini de alçaltırsın. Hayır (lar) senin elinde (tasarrufunda) dır. Kuşkusuz sen her şeye kâdirsin. (Âl-i İmran- 26)

 

Yerlerin, göklerin egemeni ve mülklerin gerçek sahibi olan Allah, dile-diğine mal, mülk, makam, mevki ve yetki verir ve yine dilediğinden malı, mülkü, makamı, mevki ve yetkiyi geri alır.

 

Dilediğini yüceltir, sevdirir, saygınlaştırır ve dildiğini de alçaltır, kapı kapı dolaştırır. Bütün iyi­likler O’nun elinde, O’nun irâde ve tasarrufundadır ve kuşkusuz Allah’ın gücü her şeye yeterlidir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol