Asiriliktan Kacinma

AŞIRILIKTAN KAÇINMA

aşırılıktan kaçınma,dinde aşırılık ne demektir,dinde aşırılık ile ilgili ayetler,dinde aşırılık ile ilgili hadisler,dinde aşırıya gitmeyin ayeti,orta yolu tutmak ne demek,orta yolu tutmak aşırılıktan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelen kelime,dinde aşırı gitmek ayet,orta yolu tutmak aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir,Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Allah’a en sevimli amel (farzların dışında), az da olsa devamlı ola-

 

nıdır. (Buhârî - Müslim)

 

Çok akıllı, bilinçli, sinsi ve kindar düşmanımız olan şeytan, îmandan koparamadığı ve ibâdetlerine engel olamadığı kimseleri, evliya ve kerâmet sahibi olma hayâlleri ile altından kalkamayacakları derecede aşırı ibâdetler yapmaya teşvik eder. Şeytanın bu teşvikine (dürtülerine) aldanan ve Pey-gamberimizin sünnetinden kopanlar altından kalkamayacakları ibâdetlere yönelince,

 

Uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik, bıkkınlık ve karamsarlık derken, sinir sistemleri bozulur ve bu­nalıma girerler. Sonuçta, aşırı derecede ibâdet ya-payım da evliya olayım derken, Allah korusun farz­ları da terk eder, fasık ve günahkar olurlar.

 

Şeytanın tuzağına düşmemek için aşırı çıkışlardan kaçınalım ve Peygamberimizin tavsiyesine uyarak az da olsa farzların dışındaki nâfile ibâdetlerimizi düzenli bir şekilde yapmaya çalışalım ve gerekirse azar azar arttıralım.

 

Gerçekte çok geniş kapsamlı olan aşırılık konusuna farklı boyutlardan bakalım ve bazı örnekler verelim.

Yüce Allah buyuruyor:

 

Yürüyüşünde doğal ol (aşırılıktan kaçın) ve konuşurken sesini (ses tonunu) alçalt. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesi (anırma-

 

sı) dır. (Lokman - 19)

 

Dinimiz ihlâs ve samimiyet dini olduğu için İslâm’da her çeşit aşırılıklar ve yapay davranışlar yasaklanmış, yolda yürürken ve konuşurken bile aşı-rılıktan kaçınmamız emredilmiştir.

 

Yüce Allah, “yürüyüşünde doğal ol” emri ile yolda böbürlenmeyi, aşı-rı hızlı yürümeyi ve “konuşurken sesini alçalt” emri ile gereksiz yere yük-sek sesle konuşmayı ve bağırıp çağırmayı yasaklıyor ve “seslerin en çir-kini eşeklerin sesi (anırması) dır” buyurarak, bağırıp çağırmayı eşeklerin anırmasına benzetme yaparak çirkin bir davranış olduğunu vurguluyor.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Söz ve davranışlarında haddi aşanlar helâk oldu. (Müslim - Ebû Dâvûd)

 

Her çeşit söz ve davranışlarımızda haddi aşmayalım ve orta yolu izle-yelim. Çünkü Peygamberi­miz (s.a.v.), haddi aşanların helâk olduğunu bu-yuruyor. Yüksek sesle konuşmak ve bağırıp çağırmak, ibâdet niyeti ile bile olsa Allah katında sevimsizdir.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları

 

sevmez. (A’raf - 55)

 

Dua ederken haddini aşıp yüksek sesle bağırıp çağıranları, fazla uza-tanları, aynı kelimeleri tekrarlayanları ve yapay davranışlarda bulunanları Allah sevmez ve dualarını kabul etmez.

 

Allah’a yalvarmak ve dua etmek, mahkemeye ya da bir resmi kuruluşa dilekçe vermeye benze­mez. Çünkü Allah dua edenin güzel sözcüklerine, düzgün cümlelerine ve yapmacık hareketlerine değil, kalbindeki ihlâsına bakar.

 

Diğer yandan dua edenin niyetini, amacını, isteklerini ve bunların kulu için hayır mı şer mi? olduğunu kulundan daha iyi bilir ve bu nedenle,

 

Dilerse istediği şeyi aynen verir, dilerse kulu için daha hayırlı olanı verir, dilerse âhirete erteler ve mahşer yerinde sevab olarak verir.

 

Bu nedenle Allah’a karşı terbiyesizlik edip yüksek sesle bağırıp çağır-maya, güzel sözcükler seç­meye, düzgün cümleler kurmaya ve özel dua-hanlar tutmaya hiç gerek yoktur. Yeter ki kul ihlâslı, sa­mimi olsun, yediği helâl olsun, istekleri haram olmasın ve Allah’a karşı saygılı olsun!...


Yüce Allah buyuruyor:

 

Onlar (gerçek kulları) ki, harcama yaptıkları zaman savurganlık yapmaz ve (gerekli hallerde) cimrilik yapmazlar. İkisi arasında denge kurarlar. (Furkan - 67)

 

Savurganlık ve cimrilik, ikisi de aşırılık olduğundan, Allah’ın gerçek kul-ları bu ikisinin arasında bir denge kurar, hem savurganlıktan hem de cim-rilikten kaçınırlar.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Size savaş açanlarla (size saldıranlarla), siz de Allah yolunda sa-vaşın. Ancak (size saldırmayan yaşlı, hasta, kadın ve çocukları öldüre-rek) sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara - 190)

 

Yüce Allah her çeşit bireysel aşırılıkları yasakladığı gibi, toplumsal aşı-rılıkları da yasaklıyor ve müslümanlara saldıran düşman kuvvetlerine karşı bile aşırı davranışlardan kaçınmamızı emrediyor.

 

İslâm savaş hukukuna göre, saldırıya katılmayan ve saldırı da katkısı olmayan yaşlılar, hastalar, kadınlar, çocuklar ve askerleri savaşa teşvik et-meyen din adamları yani siviller öldürülmez.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol