Ashab i kiram
ASHÂB-I KİRÂM

Ashâb, Peygamber Efendimiz’i bir kere bile olsa îmân gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslüman lardır.

ashabı kiram

Ashâb’ın hepsi çok büyük derece sahibidirler. Çün kü onlar, Peygamberimizi gözleriyle görmüş, en zor zamanlarda onun etrafında kenetlenip mallarıyla, can larıyla Îmân ve İslâm’ın yayılması için cihâd etmişler, büyük gayretler göstermişlerdir. Böylece Peygamberimizin en büyük teveccühünü kazanmışlardır. Hepsi de tepeden tırnağa âdeta nûr haline gelmişlerdir. Ulvî dînimizin yayılmasında en büyük hizmeti onlar yapmışlardır.

Bu devirde bir insan tek başına bütün dünyâyı fethetse, dünya dolusu altın tasadduk etse, yine de ashâbın en küçüğünün mertebesine erişmesi mümkün değildir. Biz müslümanlar, Ashâb-ı Kirâm’ın hepsini sevmek, saymak ve hepsine hürmet etmekle mükellefiz. Onların aralarında meydana gelen bâzı ihtilaflardan dolayı, hiç birinin aleyhinde tek kelime söyleyemeyiz. Zîrâ onlar müctehiddir ve ictihadla hareket etmişlerdir. Onlardan.birinin aleyhinde konuşan insanın îmânı zayıflar, dîni çok büyük zarar görür. O insan inancını düzeltmedikçe asla kâmil bir mü’min olamaz.

ashabı kiram hakkında ayetler

Ashabı Kiram Hakkında Ayetler

" Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. " 
(Al-i imran 110) 

" Rasülüm ölünceye kadar seni müdafaa edip, yanından ayrılmamak üzere ağacın altında sana biat eden mü'minler var ya Allah onlardan razı olmuştur. " 

" Ey peygamber sana ve sana tabi olan mü'minlere Allah yeter! " (Enfal 64) 

Ashabı Kiram islam dininin yayılmasında ve Allah isminin yüceltilmesinde Hz. Peygamberle beraber mücadele ettiler ve müşriklerin çeşitli işkencelerine sabırla göğüs gerdiler. 
Bu nedenledir ki Allah Teala Kur'an'ın değişik yerlerinde onları methedip övmüş ve onlardan razı olduğunu bildirmiştir. 
" İslam dinine girme konusunda öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. " (Tevbe 100) 


Ashabı Kiram İkiye Ayrılır;

1- Muhâcir

2- Ensâr


Muhâcir, mallarını, mülklerini bırakarak Allâh rızâsı için Mekke’den Medîne’ye hicret eden Mekkeli müslü manlardır. 

Ensâr ise, Medîne’nin yerlisi olan müslümanlardır. Medîne’ye hicret eden müslüman kardeşlerine, Allâh rızâsı için bütün varlıklarıyla yardımda bulunmuşlardır. 

muhacir ve ensar

Her iki zümre de Allâh rızâsı için yaptıkları bu hareketlerinden dolayı çok büyük sevap ve derece ka zanmışlardır. Peygamberlerden sonra insanların en büyüğü As hâb-ı Kirâm’dır. Ashâbın da en büyüğü sırasıyla Haz ret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali’dir. (Radıyallâhü anhüm)
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol