Pislikler Ve Temizleme Yollari Nelerdir

PİSLİKLER VE TEMİZLEME YOLLARI

Pislik iki kısma ayrılır:

1- Galiza (koyu ve sırf pis):


Pis olduğu hakkında sabit bir delil olan ve bu delilin aksi bir delil bulun mayan şeylere galiza denir. 

2- Hafife (pislik derecesi az olan):

Pis olduğu hakkında birbirine zıt deliller bulunan şeylere hafife denir.

GALİZA OLAN PİSLİKLER


1- İnsan vücudundan çıkan ve temizlenmesi icab eden şeylerin pisliğidir.

2- Sığır pisliği, fare sidiği, kan, şarap, eşek sidiği. Abdullah (r.a)den rivayet edilmiştir..

Dedi ki:
-Rasulullah (s.a.s) def-i hacet için çıkmıştı ki: -"Bana üç taş bul!" buyurdu. Ben iki taş ve bir tezek getirdim. İki taşı aldı ve tezeği atarak:
-"O, necasettir" buyurdu. (Buhari, Tirmizi) Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:
-"Elbisenin; insan pisliğinden, sidikten, kusmuktan ve kandan muhakkak yıkanması gerekir." (Bezzar, Beyhaki) Bezzar bu hadisi, müsnedinde sahih senedle rivayet etti.

3- Yemek yesin veya yemesin kız ve erkek bebekle rin sidikleri de sırf pisliktir. Aişe (r.a)nın şöyle dediği rivayet edildi:

2-"Peygamber (s.a.s)e henüz sütten ayrılmamış bir erkek bebek getirdiler. Ve kucağına bevl edince peygam ber (s.a.s) su istetti ve pisletilen yere döktü." (Müslim)

4- Eti yenmeyen hayvanların tersleri.

5- Meni de pistir. Yaş olduğunda yıkamak gerekir. Kurusunu ise iyice ovalamak gerekir. Aişe (r.a)mn şöyle dediği rivayet edildi:"Peygamber (s.a.s)’in elbisesinde bulunan cünüblük eseri meniyi yıkardım Ve elbisesi kurumadan namaz kılardı." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) Aişe (r.a)nın şöyle dediği rivayet edildi: -"Peygamber (s.a.s)in elbisesindeki meniyi iyi bir şekilde oğuşturmak suretiyle temizlediğimi ve ondan son ra peygamberin namaz kıldığını iyice hatırlıyorum." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

HAFİFE OLAN PİSLİKLER

1- Etleri yenilen hayvanların ve atın sidiği.
2- Balığın kanı. 
3- Eşek ve katırın salyası. Eti yenilmeyen kuşların pisliği (etleri yenilen kuşların ise pisliği temizdir. Fakat; tavuk, ehil ördek pislikleri galizadır.

PİSLİKLERLE İLGİLİ BAZI MESELELER

1- Galiza olan pislik sıvı ise bir el ayasından, katı ise bir dirhemden fazla olunca onunla namaz olmaz. Ebu Hureyre (r.a)den-Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-"Elbisede dirhem, kadar kan olursa elbise yıkanır, "e namaz tekrar kılınır."  (Dare Kutni)’Zayıf hadis.

2- Hafife olan pislik elbisenin dörtte birine bulaşınca namaz kılınmaz. - İğne başları kadar sidiğin elbiseye sıçraması zarar vermez.

PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK

1- Meste veya ayakkabıya hayvan tersi gibi kazımakla giderilebilen bir pislik bulaşır da kurursa onu yere sürterek gidermek caizdir.

Ebu Hureyre (r.a)den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-"Sizden biriniz takunyası ile bir pisliğe basarsa, onu toprak temizler."

Bir başka rivayette:

-"Bir kimse mestleriyle bir pisliğe basarsa onları toprak temizler." (Ebu Davud, Hakim) Hakim ve İbni Hibban bu hadis için Sahih dediler.

Ebu Said (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-"Sizden biriniz mescide geldiği zaman ayakkabılarina baksın. Pislik varsa eseri kayboluncaya kadar, toprakla temizleyip ayakkabılarını çıkarmadan namaz kılsın." (Ebu Davud) İbni Hib bulaşıyor, ne yapmalı?" dedi. Rasulullah (s.a.s):

-"(Kanın bulaştığı yeri) alır suya daldırırsın. Bir kaç defa oğuşturup yıkadıktan sonra o elbise ile namaz kılabilirsin" buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

3- Toprak pislenir ve sonra pislik kaybolursa, O" rada namaz kılmak caiz olur. Fakat teyemmüm yapılmaz. İbni Ömer (r.a)den: "Rasulullah (s.a.s) zamanında mescidde yatardım. Ben, o zaman genç ve bekâr bir de likanlı idim. Köpekler mescide gelir, idrarını yapar ve tekrar dönerlerdi. Onların idrar yaptıkları yere su saç" mazlardı." (Buhari, Ebu Davud)

PİSLİĞİ GİDEREN VE GİDERMEYEN ŞEYLER


1 - Su, sirke ve gülsuyu gibi bütün temiz olan sıvılarla pislik giderilir.

2 - Görünen bir pisliğin temizlenmesi, onun tamamen Kaybolması ile olur. Fakat tamamen kaybedilmesi güç olan alıntı zarar vermez. Görünmeyecek cinsten olan bir pisliğin temizlenmesi, temizlendiğine kanaat getirilinceye kadar yıkamakla temize çıktığına hükmolunur ve her defasında da yıkanan şey sıkılır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol