Altin Yuzuk Takmak Caiz Midir

ALTIN YÜZÜK TAKMAK CAİZ  MİDİR?

 

altın yüzük takmak haram mı,altın yüzük takmak neden haram,altin yuzuk takmak ruya tabiri,altın yüzük takmak abdesti bozar mı,rüyada altın yüzük alıp takmak,altın yüzük takmak caiz mi,altın yüzük takmak diyanet,altın yüzük takmak erkeğe haram mı,altın kolye takan erkek,


Altın Yüzük Takmak Caiz midir

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

İpek giymek ve altın takmak ümmetimin erkeklerine haram, kadın-

 

lara helâldır. (İbni Mâce - Tirmizî)

 

Altın, parlak sarı rengi ile asitlere karşı dayanıklı olduğu ve yumuşak olup kolay işlenebildiği iç­in, eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş ve en ilkel kabileler de bile, para birimi, süs ve zînet eşyası olarak kullanılma-ya başlanmıştır.

 

Çağlar değişse de insanların altına karşı olan ilgisi değişmediğinden, günümüzde de yatırımcılar için en sağlam para birimi olma özelliğini ko-ruduğu gibi, süs ve zînet eşyası olarak da kullanılmakta ve özellikle söz, nişan ve evlenme sözleşmeleri, altınla başlayıp altınla noktalanmaktadır.

 

Kadınlar zînetlerini kocaları ve mahremleri dışındaki erkelere göster-meme ve kadınlar arasında övünme ve böbürlenme yapmama koşulu ile altın dâhil, her çeşit mücevheratı takınabilirler.

 

Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.): “İpek giymek ve altın takmak, ümmeti-min erkeklerine haram, kadınlara helâldir” buyurmuştur.

 

Ali radıyallahü anhü diyor ki:

 

Resûlullah (s.a.v.) sağ eline ipek ve sol eline altın aldı ve sonra şöyle buyurdu:

Bu ikisi ümmetimin erkeklerine kesinlikle haramdır. (Ebû Dâvûd - İbni Mâce - Nesâî)

 

Havasız, susuz ve gıdasız yaşanmaz ama ipek giymeden ve altın takınmadan rahatça ve huzur içinde yaşanabilir. İpek giymek ve altın ta-kınmak zorunluluk değil, süs ve zînettir. Süs ve zînet için günah işlemek, Allah’a ve Peygambere isyan etmek, takvâlıkla bağdaşmayan bir tutumdur.


Abdullah İbni Abbas radıyallahü anhüma diyor ki:

 

Resûlullah (s.a.v.) bir erkeğin elinde (parmağında) altın yüzük gördü. (Derhal eli ile) onu çıkarıp attı ve buyurdu ki: “Sizden biriniz ateşten bir koru eline takmak mı? istiyor.

 

Resûlullah (s.a.v.) gittikten sonra o kişiye denildi ki: Yüzüğünü al da (satıp parasından) yararlan. (Yüzük sahibi) Dedi ki: Vallahi Resûlullah’ın attığı bir şeyi geri almam. (Müslim)

 

Peygamberimiz son derece hoşgörülü ve yumuşak yapılı olmakla bir-likte, günahlara karşı da çok duyarlıydı. Allah için sever, Allah için kızar ve günahlara karşı da Allah için tepki gösterirdi.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) in altın yüzük konusundaki bu duyarlılığı ve davranışı, erkeklerin altın yüzük takmalarının gerçekten çok sakıncalı ol-duğunun açık bir göstergesidir.

 

Parmağında altın yüzük bulunan bir erkek namaz kılarken, oruç tutar-ken, Kur’an okurken, Kâbe’yi­ tavaf ederken, hatta yemek yerken, su içer-ken ve uyurken bile günah işlemektedir.

 

Söz, nişan ve evlilik hatırası gibi gerekçeler geçersizdir ve hiçbiri zo-runlu değildir. Gerekçe ne olursa olsun, erkeklerin altın yüzük takmaları haram, gümüş yüzük takmaları ise helâldir. Gümüşün dışında demir, bakır, kurşun ve tunç gibi metal yüzükleri takmak da mekruhtur.

 

Erkeklerin küpe, kolye ve bilezik takmaları günah mıdır?

 

Evet, günahtır.

 

Abdullah İbni Abbas radıyallahü anhüma buyuruyor ki:

 

Kadın gibi giyinen (küpe, kolye ve bilezik takınan) erkeğe ve erkek gibi giyinen kadına Resûlullah (s.a.v.) lânet etti (onları lânetledi). (Ebû Dâvûd)

 

Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma diyor ki:

 

Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalı-şan kadınlara Resûlullah (s.a.v.) lânet etti. (Buhârî - Ebû Dâvûd - İbni Mâce - Tirmizî)

 

Âlemlere rahmet için gönderilen Peygamberimizin, giysi, takı, söz ve davranışları ile kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen ka-dınlara lânet etmesi, çok anlamlı ve düşündürücüdür.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol